World Day for Safety & Health at Work | Online Event | Office Ergonomics Webinar @ 28/04

“Μια online δράση ανοιχτή παράλληλα προς πολλές εταιρείες με σκοπό την περαιτέρω επίγνωση της ημέρας αυτής και την προώθηση και τη δημιουργία μιας κουλτούρας ασφάλειας και υγείας που μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του αριθμού αναρρωτικών αδειών και σαφώς των τραυματισμών που σχετίζονται με την εργασία.”

 

Θεματολογία

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία είναι μια ετήσια διεθνής εκστρατεία για την προώθηση της ασφαλούς, υγιεινής και αξιοπρεπούς εργασίας. Πραγματοποιείται στις 28 Απριλίου και τηρείται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) από το 2003.

Μια εθνική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στην εργασία είναι μια κουλτούρα στην οποία το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον γίνεται σεβαστό σε όλα τα επίπεδα αποτελώντας θεμελιώδη αρχή. Οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος μέσω ενός συστήματος καθορισμένων δικαιωμάτων, ευθυνών και υποχρεώσεων και η αρχή της πρόληψης έχει ύψιστη προτεραιότητα.

Αναδυόμενοι κίνδυνοι στην εργασία

Οι νέοι και αναδυόμενοι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορεί να οφείλονται σε τεχνικές καινοτομίες ή σε κοινωνικές ή οργανωτικές αλλαγές, όπως:

 • Νέες τεχνολογίες και διαδικασίες παραγωγής, π.χ. νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία
 • Νέες συνθήκες εργασίας, π.χ. μεγαλύτερος φόρτος εργασίας, εντατικοποίηση της εργασίας από τη μείωση του προσωπικού, κακές συνθήκες που συνδέονται με τη μετανάστευση για εργασία
 • Αναδυόμενες μορφές απασχόλησης, π.χ. αυτοαπασχόληση, εξωτερική ανάθεση, προσωρινές συμβάσεις.

Μπορεί να αναγνωριστούν ευρύτερα μέσω της καλύτερης επιστημονικής κατανόησης

Οι επιπτώσεις των εργονομικών κινδύνων στις μυοσκελετικές διαταραχές

 

Δομή Δράσης

 • 5′  Καλωσόρισμα | Ομιλία από τον ιδρυτή της WorkWell, Ιωάννη Καπάιο
 • 25΄ Ergonomics Theory & 5′ Animated Video by TeD-Ed & 30′ Chair Yoga Practice with meaningful stretching exercises 
 • Online on Zoom Platform

Σκοπός Δράσης

Η επίγνωση της ημέρας αυτής θα βοηθήσει τα στελέχη σας και εσάς τους ίδιους να αποφύγετε όλες τις μυοσκελετικές κακώσεις που δημιουργούνται από την κακή στάση του σώματος κατά την πολύωρη εργασία, να καταλάβετε τη σημασία που υπάρχει πίσω από αυτό το σεμινάριο και τις συμβουλές που δίνουμε. Στόχος μας σε επιχειρηματικό επίπεδο είναι να μειώσουμε τις ημέρες αναρρωτικής αδείας που πηγάζουν από ημικρανίες, πόνους στην πλάτη και στη μέση και άλλες ασθένειες που είναι απόρροια της πολύωρης καθιστικής εργασίας. 

Τρόπος Συμμετοχής

 • Κόστος συμμετοχής ανά εταιρεία 400 ευρώ + ΦΠΑ
 • Δυνατότητα να προσκαλέσετε απεριόριστο αριθμό των ανθρώπων σας
 • Στο κοινό θα συμμετέχουν διάφορες εταιρείες τις οποίες θα σας γνωστοποιήσουμε από πριν για να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε σε ποιο γκρουπ θα μπείτε

Καμπάνια Επικοινωνίας | Marketing

 • Την αναλαμβάνουμε πλήρως και σας προμηθεύουμε με όλο το απαραίτητο υλικό
 • Αποτελείται από τρία κύματα (main wave and two follow ups)
 • Η δράση θα ανακοινωθεί κατόπιν έγκρισής σας σε περιοδικά του κλάδου του HR, LinkedIn και στο μηνιαίο Newsletter μας

Επόμενα Βήματα | Ιδανικά μέχρι την 20/04

 • Αποφασίστε εσωτερικά αν θα συμμετέχετε και ενημερώστε μας μέσω της φόρμας “WW H&S Day Acceptance Form ’23” (κατεβάζετε το αρχείο και το στέλνετε συμπληρωμένο με email) ή στέλνοντας απευθείας email στο helpdesk@workwell.gr
 • Στην συνέχεια θα σας αποστείλουμε την Zoom πρόσκληση για να την προωθήσετε με ευκολία στους ανθρώπους σας και,
 • Όλο το επικοινωνιακό υλικό για να μπορέσετε να δημιουργήσετε και εσείς το κατάλληλο awareness

Θα χαρούμε πραγματικά να σας έχουμε κοντά μας!